MENU

Zarządzenie Nr ORG.0050.2.2015 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Suszec

 2015-03-09_Zarzadzenie_slupy_ogloszeniowe.doc