MENU

Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych związanych z uczestnictwem w wyborach uzupełniających

00_DBB_772_5_15.pdf

01_Inf_o_upr_wyb_niepel.doc

02_Wniosek_o_sporz_aktu_pel.pdf

03_Zgoda_na_przyj_pel.pdf

04_Inf_o_uplyw_terminow.doc

05_Pom_wz_zgl_zam_glos_koresp.doc

06_Instrukcja_glos.doc