MENU

INFORMACJA DLA WYBORCÓW

 INFORMACJA DLA WYBORCÓW 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 28 § 1 i § 4 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, w terminie do 19 maja 2015 r.  wyborcy zameldowani na pobyt czasowy w Gminie/ nigdzie niezamieszkali przebywający na obszarze Gminy na pisemny wniosek mogą zostać dopisani do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze Gminy właściwej dla miejsca przebywania.