MENU

Zarządzenie Nr ORG.0050.4.2015 z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.

2015-03-19_Zarzadzenie_o_plakatowaniu.doc