MENU

Informacja o otwarciu ofert na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej w tym uzyskanie pozwolenia na budowę (zgłoszenia robót) dla przebudowy ul. Tęczowej w Rudziczce na odcinku od skrzyżowania z ul. Pszczyńską o długości około 640mb