MENU

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie obejmującym roboty drogowe nad zadaniem pn.: „Przebudowa ul. Spokojnej w Kryrach – etap I – odcinek od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do posesji nr 37 o długości około 392mb”