MENU

Pomoc publiczna - 2011

 

Informacja w sprawie pomocy publicznej udzielonej w 2010 r.:

  • ulga z tytułu nabycia gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego  - 325,97 zł
  • pomoc publiczna z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 116 574,40 zł
  • rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku wraz z odsetkami – 5 717,80 zł