MENU

Pomoc publiczna - 2010

 

Informacja w sprawie pomocy publicznej udzielonej w 2009 r.:

  • pomoc publiczna z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 113 378,53 zł
  • ulga z tytułu nabycia gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego – 3 757,84 zł
  • umorzenie zaległości – 3 990,67 zł
  • umorzenie odsetek – 3 391,00 zł