MENU

Pomoc publiczna - 2009

 

Informacja w sprawie pomocy publicznej udzielonej w 2008 r.:

  • pomoc publiczna z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 95 936,79 zł
  • ulga inwestycyjna w podatku rolnym – 30 731,94 zł
  • ulga z  tytułu nabycia gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego – 4 427,77 zł
  • brak stosowania umorzeń, odroczenie podatku – 0,00 zł