MENU

Pomoc publiczna - 2008

 

Informacja w sprawie pomocy publicznej udzielonej w 2007 r.:

  • pomoc publiczna z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 53 120,75 zł
  • umorzenie zaległości – 3 318,00 zł
  • rozłożenie na raty, odroczenie – 3 120,00 zł