MENU

Pomoc publiczna - 2007

 

Informacja w sprawie pomocy publicznej udzielonej w 2006 r.:

 

  • pomoc publiczna z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 26 252,22 zł
  • rozłożenie na raty, odroczenie podatku rolnego – 240,75 zł
  • rozłożenie na raty, odroczenie podatku od nieruchomości – 1 612,90 zł