Prowadzący Kontrolę

Czas trawienia kontroli

Zakres kontroli

Wyniki Kontroli

Od

Do

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

23.03.2015r.

24.04.2015r.

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej

Załącznik nr 1

Krajowe Biuro Wyborcze

27.03.2015r.

27.03.2015r.

Rejestr Wyborców

Załącznik nr 2

Utworzył: Monika Fojcik
Data utworzenia: 24-07-2015 9:14:07
Edytował: Monika Fojcik
Data edycji: 24-07-2015 9:27:01

ZAŁĄCZNIKI