MENU

Kontrole zewnętrzne 2015

Prowadzący Kontrolę

Czas trawienia kontroli

Zakres kontroli

Wyniki Kontroli

Od

Do

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

23.03.2015r.

24.04.2015r.

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej

Załącznik nr 1

Krajowe Biuro Wyborcze

27.03.2015r.

27.03.2015r.

Rejestr Wyborców

Załącznik nr 2