MENU

Kontrole zewnętrzne 2014

Prowadzący Kontrolę

Czas trawienia kontroli

Zakres kontroli

Wyniki Kontroli

Od

Do

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

11.03.2014r.

12.03.2014r.

Kontrola zrealizowanego zadania, dofinansowanego środkami WFOŚiGW w Katowicach

 

Załącznik nr 1

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

19.05.2014r.

19.05.2014r.

Wizytacja zadania: „Tereny rekreacyjne przy kompleksie sportowym w Radostowicach przy ul. Jesionowej” realizowanego w ramach PROW 2007-2013

Załącznik nr 2

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

11.07.2014r.

16.07.2014r.

Realizacja zadań KPOŚK w Aglomeracji Suszec

Załącznik nr 3

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

15.07.2014r.

21.07.2014r.

Wizytacja zadania: „Zagospodarowanie centrum miejscowości Kryry poprzez budowę placu zabaw oraz parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem” realizowanego w ramach PROW 2007-2013

Załącznik nr 4

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

27.10.2014r.

27.10.2014r.

Wizytacja projektu „Modernizacja boiska wraz z budową ogrodzenia w Rudziczce” w ramach PROW 2007-2014

Załącznik nr 5