MENU

Kontrole zewnętrzne 2013

Prowadzący Kontrolę

Czas trawienia kontroli

Zakres kontroli

Wyniki Kontroli

Od

Do

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

15.01.2013r.

15.01.2013r.

Kontrola zrealizowanej operacji: „Zagospodarowanie terenu przy kapliczce MB Fatimskiej przy   ul. Piaskowej  w Suszcu poprzez budowę parkingu”

Załącznik nr 1

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

14.02.2013r.

14.02.2013r.

Kontrola doraźna zamówienia ID 1116 dofinansowanego w ramach RPO WSL 2007-2013 dot. budowy boiska sportowego wraz z zapleczem w Suszcu

Załacznik nr 2

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

26.03.2013r.

26.03.2013r.

Wizytacja projektu w ramach działania 321 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap - zlewnia przepompowni P1 i P2A"

Załącznik nr 3

Komendant Powiatowy PSP W Pszczynie

26.04.2013r.

26.04.2013r.

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

Załącznik nr 4

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

04.06.2013r.

04.06.2013r.

Kontrola realizacji zadań obrony cywilnej w Gminie Suszec

Załącznik nr 5

Komendant Powiatowy PSP W Pszczynie

05.07.2013r.

05.07.2013r.

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych- kontrola realizacji decyzji nr 8.2013.P2

Załącznik nr 6

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

24.07.2013r.

26.07.2013r.

Kontrola projektu „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Suszcu” ID 1116

Załącznik nr 7

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku

19.08.2013r.

 

22.08.2013r.

 

26.08.2013r.

20.08.2013r.

 

23.08.2013r.

 

29.08.2013r.

Zakres kontroli zgodny z upoważnieniem

Załącznik nr 8

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

22.11.2013r.

22.11.2013r.

Kontrola zamówień w ramach projektu „Remont, przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Rudziczce” współfinansowanego z RPO WSL 2007-2013

Załącznik nr 9