MENU

Kontrole zewnętrzne 2012

Prowadzący Kontrolę

Czas trawienia kontroli

Zakres kontroli

Wyniki Kontroli

Od

Do

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

20.02.2012

24.02.2012

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków oraz przygotowanie przez gminę wyborów ławników do sądów: okręgowego i rejonowego

Zobacz wystąpienie pokontrolne

 

 

Prowadzący kontrolę

Czas trwania kontroli

Zakres kontroli

Wyniki kontroli

Od

Do

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach

12.06.2012 r.

12.06.2012 r.

Ocena stanu sanitarnego obiektu sportowego.

Zobacz wystąpienie pokontrolne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący kontrolę

Czas trwania kontroli

Zakres kontroli

Wyniki kontroli

Od

Do

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

02.07.2012 r.

02.07.2012 r.

Ocena realizacji zadań obrony cywilnej Gminy Suszec wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej.

Zobacz wystąpienie pokontrolne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący kontrolę

Czas trwania kontroli

Zakres kontroli

Wyniki kontroli

Od

Do

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

03.07.2012 r.

03.07.2012 r.

Kontrola wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zobacz wystąpienie pokontrolne

 

 

Prowadzący kontrolę

Czas trwania kontroli

Zakres kontroli

Wyniki kontroli

Od

Do

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

19.10.2012 r.

19.10.2012 r.

Kontrola realizacji wykorzystania środków wydatkowanych w ramach PROW - dot. zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap - zlewnia przepompowni P1 i P2A".

Zobacz raport z czynności kontrolnych