MENU

Kontrole zewnętrzne 2011

Prowadzący Kontrolę

Czas trawienia kontroli

Zakres kontroli

Wyniki Kontroli

Od

Do

Krajowe Biuro wyborcze

Delegatura w Bielsku- Białej

08.02.2011r.

08.02.2011r.

Rejestr Wyborców

Dostępne w Biurze spraw obywatelskich

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

30.05.2011r.

12.07.2011r.

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej

Dostępne w Referacie finansowym

Agencja Nieruchomości Rolnych  w Opolu

07.10.2011r.

07.10.2011r.

Kontrola nieodpłatnie przekazanych nieruchomości, obręb Suszec

Dostępne w Biurze gospodarki przestrzennej i zarządzania nieruchomościami

WFOŚiGW

Katowice

08.11.2011r.

08.11.2011r.

Kontrola realizacji zadania  dofinansowanego ze środków WFOŚiGW

 

Dostępne w Referacie infrastruktury technicznej i inwestycji