MENU

Kontrole zewnętrzne 2010

Prowadzący Kontrolę

Czas trawienia kontroli

Zakres kontroli

Wyniki Kontroli

Od

Do

Urząd Marszałkowski

Woj. Śl.

22.04.2010r.

26.04.2010r.

Kontrola realizacji projektów

POKL

07.01.01-24-104/01

Dostępne w Biurze rozwoju i promocji gminy

Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu

05.05.2010r.

05.05.2010r.

Kontrola nieodpłatnego

Przekazania nieruchomości, obręb Suszec i Kryry

Dostępne w Biurze gospodarki przestrzennej i zarządzania nieruchomościami

WFOŚiGW

Katowice

11.09.2010r.

11.09.2010r.

Kontrola realizacji zadania i wydatkowania środków

WFOSiGW

Dostępne w Referacie infrastruktury technicznej i inwestycji

Urząd Marszałkowski

województwa śląskiego

07.10.2010r.

07.10.2010r.

Kontrola realizacji projektu w ramach PROW 2007-2013

Dostępne w Biurze rozwoju i promocji

PFRON oddz.

Śląski

17.12.2010r.

17.12.2010r.

Wykorzystanie środków funduszu zgodnie z zawartą umową

Dostępne w Referacie finansów publicznych