MENU

Kontrole zewnętrzne 2009

Prowadzący Kontrolę

Czas trawienia kontroli

Zakres kontroli

Wyniki Kontroli

Od

Do

WFOŚiGW w Katowicach

12.10.09

13.10.09

Kontrola realizacji zadania-Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w sołectwie Suszec

Dostępne w Referacie Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

WFOŚiGW w Katowicach

17.11.09

17.11.09

Kontrola realizacji umowy:

91/2009/73/OA/NO/P
268/2009/73/OA/NO/D

Dostępne w Referacie Infrastruktury Technicznej i Inwestycji