MENU

Kontrole zewnętrzne 2008

Prowadzący Kontrolę

Czas trawienia kontroli

Zakres kontroli

Wyniki Kontroli

Od

Do

Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego

13.02.08

13.02.08

Dotacja na zadanie z zakresu przedsięwzięć Odnowy Wsi w 2007 roku

Dostępne w Biurze Rozwoju i Promocji Gminy

Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego

13.02.08

13.02.08

Dotacja na zadanie z zakresu przedsięwzięć Odnowy Wsi w 2007 roku

Dostępne w Biurze Rozwoju i Promocji Gminy

ZUS Rybnik

07.05.08

07.05.08

Kontrola w zakresie przewidywalności i celowości wydatkowania środków z budżetu wojewódzkiego

Dostępne w Referacie Finansów Publicznych

Archiwum Państwowe w Katowicach

18.07.08

18.07.08

Kontrola Archiwum Zakładowego

Dostępne w Referacie Organizacyjnym

WFOŚiGW w Katowicach

11.08.08

11.08.08

Kontrola wydatkowania środków z WFOŚiGW w Katowicach

Dostępne w Referacie Infrastruktury Technicznej Inwestycji