MENU

Kontrole zewnętrzne 2007

Prowadzący Kontrolę

Czas trawienia kontroli

Zakres kontroli

Wyniki Kontroli

Od

Do

Krajowe Biuro Wyborcze-Delegatura w Bielsko-Białej

12.01.07

12.01.07

Kontrola prowadzenia rejestru wyborców w gminie

Dostępne w Biurze spraw obywatelskich

RIO w Katowicach

28.03.07

30.03.07

Kontrola doraźna sprawdzająca Gminy Suszec

Dostępne w Referacie Finansów Publicznych

RIO w Katowicach

12.04.07

22.05.07

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Suszec

Dostępne w Referacie Finansów Publicznych

WFOŚiGW w Katowicach

24.09.07

24.09.07

Kontrola zadania według umowy z funduszem
93/2007/73/OA/NO/P

Dostępne w Referacie Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Wojewoda Śląski

17.10.07

17.10.07

Realizacja przedsięwzięć obronnych przez Urząd Gminy w Suszcu

Dostępne w Biurze Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

Wojewoda Śląski

30.10.07

06.11.07

Kontrola wykorzystywania środków UE- realizacja projektu

Dostępne w Biurze Rozwoju i Promocji Gminy