MENU

PODATKI I OPŁATY LOKALNE - NR KONTA

Numer konta bankowego Gminy Suszec, na które można wnosić podatki i opłaty lokalne:

Bank Spółdzielczy w Żorach o/Suszec

15 8456 1019 2001 0000 0446 0002