MENU

Pomoc publiczna - 2005

Informacja w sprawie pomocy publicznej udzielonej w 2004r.

 

Za I kwartał 2004r. kwota: 48.823,30zł

 

Za II kwartał 2004r.kwota: 7.011,40zł

 

Za III kwartał 2004r. kwota: 7.011,40zł

 

Za IV kwartał 2004r. kwota: 7.011,20zł